Alex Olson, Donovon Piscopo, Antonio Durao and Zion Wright on a Nike SB trip to San Francisco.